• slide1
  • slide2
  • slide3

Framtíðarsýn Fellaskóla er:

Allir á heimavelli

Matseðill dagsins

Sunnudagurinn 01.03.2015
Enginn matseðill er skráður í dag
Print

Ytra mat á skóla- og frístundastarfi í Fellaskóla

. | Fréttir

Afmæli skólans 5. okt. 2012 101Í vikunni 2.-6. mars n.k. fer fram ytra mat á skóla- og frístundastarfi í Fellaskóla, en samkvæmt lögum um grunnskóla 91/2008 35. gr.- 38. gr. er gert ráð fyrir bæði innra og ytra mati og eftirliti á gæðum starfs í grunnskólum. Með ytra mati er átt við úttekt á starfsemi stofnunar sem unnin er af utanaðkomandi aðilum, s.s. sveitarfélögum og/eða menntamálaráðuneyti.

Ytra mat fer fram í nokkrum grunnskólum borgarinnar á hverju skólaári samkvæmt ákvörðun skóla- og frístundaráðs Reykjavíkur og í ár er Fellaskóli einn af þeim. Í kjölfar matsins eru niðurstöður birtar í samantekt sem er opinber og greinargerð sem skólinn fær í hendur. Á grundvelli niðurstaðna gerir skólinn umbótaáætlun þar sem fram kemur hvernig unnið verður með veika þætti skóla- og frístundastarfsins sem og þætti sem skólinn hyggst efla enn frekar. Umbótaáætlun er skilað til stjórnanda fagskrifstofu skóla- og frístundasviðs.

Starfsfólk skóla- og frístundasviðs Reykjavíkur sér um matið sem m.a. felst í að afla upplýsinga um skóla- og frístundastarfið með viðtölum og rýnihópum auk þess sem fylgst er með kennslu og frístundastarfi. Einnig eru sendar stuttar spurningakannanir á vef til starfsfólks, foreldra og nemenda í 6. og 9. bekk.

Matið er liður í að styðja og efla skóla og frístundastarf og kemur til viðbótar innra mati skólans. Stefna skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar um uppeldi og menntun er höfð til viðmiðunar í matinu ásamt ákvæðum laga og reglugerða um grunnskóla, drögum að viðmiðum SFS um gæði í frístundastarfi og stefnumótun borgarinnar í starfsmannamálum og mannréttindamálum.

External evaluation in Fellaskóli
Next week an external evaluation is in process in Fellaskóli, as according to compulsory school law (91/2008 35 article 38). External evaluation refers to evaluation of the school by local authorities and/or the Ministry of Education. External evaluation is carried out in several schools in Reykjavik as decided by the school and leisure council in Reykjavik. Following the evaluation, results are published in a summary for publication and a detailed for the school. On the basis of the evaluation the school makes an improvement plan tackling both areas for improvements and further progress. The improvement plan is submitted to the office of schools and leisure. The external evaluation is carried out by the division of schools and leisure and includes interviews and focus groups as well as visiting classrooms. Short questionnaires are sent to to staff, parents and
students in 6th and 9th grade. The evaluation is part of the support to the school and is in addition to the internal evaluation of the school. The policy of schools and leisure division of Reykjavík forms a basis of the evaluation as well as laws and regulations on elementary schools.